Huurovereenkomst Jaspers Verhuur B.V.

De huur geschiedt voor bepaalde tijd, tenzij anders vermeld.

Huurder verklaart artikelen/overige huurgoederen in goede staat te hebben ontvangen en verbindt zich deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming te gebruiken en ze goed te onderhouden.

Wijzigingen worden geaccepteerd tot 1 week voor aanvang huurdatum, 1e wijziging is kosteloos, bij meerdere wijzigingen worden extra kosten in rekening gebracht.

Levering vind uitsluitend plaats op begane grond en afleverplaats dient bereikbaar te zijn met bestelwagen( vooraf melden), anders worden extra kosten in rekening gebracht.

Huurder verplicht zich de goederen te verzekeringen tegen brand, storm, waterschade en diefstal. De huurprijs is per dag berekend, excl. B.T.W., zoals deze op de voorzijde van de huurovereenkomst zijn vermeld.

In geval van faillissement, aanvragen op surseance van betaling of van curatele van huurder, van beslag op goederen van huurder of op de huurgoederen, heeft verhuurder Jaspers Verhuur B.V. het rechts om onmiddeliijk voldoening van alle nog niet betaalde kosten en huurpenningen te vorderen met onmiddelijke teruggave van huurgoederen.

Het is de huurder zelve verboden de huurgoederen te repareren.
Hij zal dit slechts laten doen door een deskundige firma na overleg met verhuur Jaspers Verhuur B.V.

Beide partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat deze huurovereenkomst de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Jaspers Verhuur B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 180.39.218 van toepassing zijn.

Huurgoederen, zoals deze op de website zijn vermeld.

Huurder verplicht zich om huurgoederen terug te bezorgen op de vermelde datum.

Huurgoederen dienen na gebruik te worden schoongemaakt en dienen droog te worden afgeleverd. Serviesgoed dient gewassen en gedroogd in de originele verpakking te worden afgeleverd.
De kosten van schoonmaken worden in rekening gebracht, indien het gehuurde niet schoongemaakt wordt teruggebracht.

Indien een waarborgsom gestort wordt, zal deze verrekend worden met de verschuldigde huurpenningen.

Al onze prijzen zijn afhaalprijzen en excl. btw.

Betaling geschiedt á contact of per pin bij afhalen/afleveren.

Betaling op factuur  kan uitsluitend in overleg met Jaspers Verhuur B.V.

Een volledige versie van de leverings- betalingsvoorwaarden wordt op aanvraag aan u toegezonden.